Frequently asked questions - Často kladené otázky

Z čeho je vyrobené nákladní diskové kolo ?

Disková kola se vyrábějí tvářením za studena z ocelových plechů, přičemž jejich rozměrovou a tvarovou přesnost zabezpečují CNC – ovládané stroje.

Jaká je kvalita diskových kol ?

Kvalita disků je určena elaboráty vypracovanými pomocí techniky CAD / počítačem podporovanou konstrukcí/, spolehlivými surovinami a kvalitní kontrolou /QC/ .Výsledkem společného působení těchto činitelů je spolehlivý finální produkt. Bezdušové disky jsou vyrobeny podle platných evropských norem, v souladu s technickými parametry pneumatik a ráfků. Mají certifikát TÜV Bayern. Disková kola jsou nabízena jen po důkladných zkouškách a jejich kvalita je řízena nepřetržitým kontrolním systémem. Ministerstvo dopravy a spojů České republiky podle ustanovení § 2 odst.1 zákona č. 38/1995 Sb. o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích a podle § 20 vyhlášky MD č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích vydalo naší firmě osvědčení č. 1989 o schválení technické způsobilosti na disková kola.

Jak správně vyspecifikovat disky na nákladní automobily, autobusy, přívěsy a návěsy?

Nákladní disk se nedá vyspecifikovat podle typu a roku výroby vozidla. K tomu, abychom vám přesně určili, jaký disk potřebujete na vaše vozidlo, musíme znát tyto údaje: rozměr disku, hloubka zálisu, průměr středového otvoru, průměr rozteče, počet a typ otvorů na šrouby. Na naší webové stránce najdete užitečnou pomůcku – vyhledávač diskových kol.

Které parametry disku je nutné uvádět při objednávce ?

Pokud neznáte naše výrobní číslo disku, tak nám při vašich dotazech pomůže, když uvedete co největší množství údajů - rozměr disku, hloubka zálisu, průměr středového otvoru, průměr rozteče, počet a typ otvorů na šrouby.

Jakou pneumatiku použít na disk určitého rozměru ?

Na každé diskové kolo vám doporučíme rozměry pneumatik. Dotaz vám rádi zodpovíme telefonicky nebo doporučený rozměr pneumatik najdete na našich webových stránkách ve vyhledávači i u sortimentu disků.

Co je ET disku ?

Jedná se o tzv. „zális“ nebo „ET“ ( z němčiny Einpresstiefe). Je to vzdálenost mezi rovinou procházející středem disku a rovinou dosedající plochy disku. Stanovuje se v milimetrech. Tento rozměr je velmi důležitý, protože je rozhodující při uložení kola na nápravě vozidla. Může mít kladné i záporné hodnoty. Čím větší je záporná hodnota ET, tím víc vystupuje kolo z blatníku. Pro každé vozidlo existují předepsané, resp. doporučené hodnoty ET a ty je třeba dodržovat, aby nedocházelo ke kontaktu pneumatiky s lemem blatníku (v případě nízkého ET) nebo ke kontaktu např. litého kola se součástí nápravy vozidla v případě příliš vysokého ET. Zároveň se mohou zhoršit jízdní vlastností vozidla.

Jak se označují typy otvorů disku ?

Každý znak v označení EUWA je důležitý Následující schéma podrobně popisuje jednotlivé alternativy typů otvorů.
B: Oboustranné zapuštění


Označení podle normy EUWA

Úhel
S- koule
C- kužel
Zapuštění z vnitřní strany , z venkovní z obou stran
Průměr otvoru pro šrouby
M – středové centrování /dvojité centrování/
B – centrování šrouby


Jaké jsou způsoby středění ?

Nákladní disková kola mohou být podle upínání a provedení následující: 1/ Se středěním na šroubové otvory – označení BZ 2/ Se středěním na střední otvor kola – označení MZ 3/ Kombinace obou – označení BMZ

Jak jsou disky balené ?

Disková kola jsou umístěna na paletě, proložena papírem a zabalena smršťovací folií. Balena jsou po 12 ks a některé typy disků i po 16 ks.

Zajišťuje vaše firma přepravu disků ?

Naše firma zajišťuje přepravu disků do 24 hodin prostřednictvím firmy DHL Express. Cena za přepravu je závislá na množství přepravovaného zboží. Před odesláním zásilky vám sdělíme cenu diskových kol včetně přepravy.

Jakou údržbu potřebují disková kola ?

Kolo je kritickou záležitostí z hlediska bezpečnosti. Abychom dosáhli dlouhé životnosti a zachovali bezpečnost výrobku, doporučujeme:
1/ Po demontáži, nebo výměně kola vždy zkontrolujte po 50 kilometrech jízdy závrtné šrouby a upínací matice. V kontrole pokračujte v pravidelných intervalech.
2/ Při montáži kola musí být dosedací plochy bez nečistot. Závrtné šrouby a upínací matice musí být správně utaženy.
3/ Při kontrole tlaku vzduchu v pneumatice zkontrolujte kolo jako celek, zda nedošlo k deformaci nebo prasknutí diskového kola. Pokud ano, vypusťte vzduch z pneumatiky dříve než začnete demontovat kolo z vozidla.
4/ Poškozenou barvu nebo rezavé skvrny opravte dříve než koroze sníží pevnost celku.

Jaká je záruka a záruční podmínky ?

Práva a odpovědnosti za vady se uplatňují způsobem upraveným obchodním zákoníkem.Záruka je u nás podle zákona 24 měsíců. Naše firma poskytuje záruku na vady materiálu a výrobní vady, ale nezodpovídá za škody vzniklé defekty, haváriemi a nesprávnou manipulací.

Vyvážení kol ?

Nevyvážené diskové kolo ovlivňuje ovladatelnost vozidla a tím i bezpečnost. Pokud jsou kola na vozidle vyvážená, snižuje se opotřebení pneumatik, prodlužuje se jejich životnost, a tím se snižují i náklady na provoz automobilu. V neposlední řadě má vyvážení kol vliv na spotřebu pohonných hmot, prodlužuje se životnost tlumičů pérování, řízení a kol. ložisek.

Používat rozšiřovací podložky ?

Používání těchto podložek nedoporučujeme. Jedná se o velmi oblíbený prvek i vzhledem k tomu, že nejsou schválené pro provoz. Mají především optický efekt v tom, že dokáží skvěle „vytáhnouť“ kolo ven z blatníku. Kromě „přechodných“ podložek, které rozchod jen rozšiřují, existují i podložky, kterými je možné měnit rozteče a tím se dají použít disky s jinou roztečí. Při použití příliš širokých podložek začne docházet k nadměrnému silovému namáhání závěsu kol, především ložisek. Kromě toho se mění „pákové“ poměry a toto ovlivňuje chování pružení, tlumičů a sílu v řízení.

Máte další otázky ?

Pokud jste v našich nabízených otázkách /FAQ/ nenašli tu svoji, napište a pošlete ji na mailovou adresu: zdenka.krejcova@seznam.cz.